.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Slutseminarium för projektet Nationell Skalning Öppna Data (NSÖD)

29 apr 2022, 10:00–12:00 | Arrangör: Nationell Skalning Öppna Data (NSÖD)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Projektet NSÖD slutrapporterar om sin roll som katalysator för genomförda och pågående initiativ inom öppna data i kommunal verksamhet för ökad spridning och uppskalning.

Genom denna uppskalning har det möjliggjorts en nationell kraftsamling för att Sverige skall kunna ta en mer ledande position vad gäller att publicera och använda öppna data.

Svenska myndigheter har under lång tid tillgängliggjort merparten av sin information baserat på offentlighetsprincipen. Trots denna princip har Sverige rankats lågt i olika internationella jämförelser när det kommer till öppna data. I många fall är det istället EU-lagstiftning som varit pådrivare för digital tillgång av offentliga data.NSÖD har syftat till att undanröja dessa hinder, öka kunskapen om öppna data hos kommuner och regioner och initiera arbetssätt och processer. Projektet har även skapat ett antal pilotprojekt för att publicera data på enhetligt sätt.

Under detta slutseminarium får du möjlighet att lära dig om vad projektet uträttat, uppnått och lärdomar som delas från projektparterna.

Här finns en sammanfattning av slutseminariet, och material: https://nosad.se/NS%C3%96D

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.