.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Samverkan kring offentlig sektors öppna data-satsningar (online)

15 sep 2020, 10:00–12:00 | Arrangör: JobTech Dev (Arbetsförmedlingen) , TrafikLab (Samtrafiken)

Eventet har redan varit

I denna andra workshop tittar vi på hur myndigheter kan samverka och samutveckla kring sin öppna data.

DIGG kommer att ge en introduktion till området och hur de ser på behovet av samarbetsplattformar. Johan Linåker från Lunds universitet kommer ge en överblick av den aktuella forskningen.

Vidare kommer vi få höra presentationer från öppna data-plattformarna JobTech Dev (Arbetsförmedlingen) och Trafiklab (Samtrafiken) om hur de byggt upp och aktivt samverkar med sina respektive ekosystem med offentliga och privata aktörer. Mötet syftar till att inspirera och dela lärdomar och tips för hur myndigheter kan komma igång med liknande samverkansinitiativ kring sin öppna data. Deltagarna på träffen bidrar med erfarenheter och utmaningar från sina egna organisationer.

Johan Linåker (Lunds universitet) Jonas Södergren (Arbetsförmedlingen) Jerry Löfvenhaft (Samtrafiken) samt DIGG.

Agenda:

  • Introduktion - (DIGG) - 20 min
  • Vad säger forskningen? - Johan Linåker (Lunds universitet) - 20 min
  • JobTechDev - Jonas Södergren (Arbetsförmedlingen) - 20 min
  • Trafiklab - Jerry Löfvenhaft (Samtrafiken) - 20 min
  • Diskussion i grupper (30 min).
  • Gemensam reflektion (10 min)
Läs mer om initiativet här:

Notera:
Ett mejl med en anslutningslänk till mötet (som sker via zoom) kommer att skickas till dig som deltagare några dagar före eventet. Spara länken så du enkelt hittar den när du ska ansluta dig till mötet.

Vi rekommenderar att du ansluter dig ca  5 minuter före start så hinner du testa att ljud/bild fungerar.