.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Samarbete kring öppen källkod och data inom kollektivtrafiksektorn

7 sep 2021, 10:00–12:00 | Arrangör: NOSAD

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Låt er inspireras av och diskutera de möjligheter ut utmaningar som finns inom sektorn för kollektivtrafik när det gäller öppna data, öppna standarder och öppen källkod. Vad är generiskt och vad kan ni ta med er till er domän?

I denna workshop presenteras arbetet med ODIN - Open Mobility Data in the Nordics där de nordiska aktörerna inom kollektivtrafiken gått samman i en satsning för att ta ett helhetsgrepp kring öppna data, öppen källkod och öppna standarder för att få fram nya mobilitetstjänster och leverera på myndighetsuppdrag men också att bygga en agil organisation som skapar flexibilitet och kan möta nya krav och behov.

Det norska statligt ägda Entur hanterar all kollektivtrafikdata i Norge. De har byggt upp sin infrastruktur baserat på just öppna data, öppen källkod och öppna standarder och kommer att presentera principer, arbetssätt och erfarenheter för att få till en öppen infrastruktur.

Agenda:

10.00 - 10.10 Inledning - Maria Dalhage (Arbetsförmedlingen/NOSAD)
10.10 - 10.40 ODIN - öppna data -> öppna standarder -> öppen källkod - Daniel Rudmark (RISE)
10.40 - 10.50 Frågestund
10.50 - 11.30 Principer för att få till en öppen infrastruktur, bakgrund och incitament för att arbeta öppet. Andreas Tryti (Entur)
11:30 - 11:40 Frågestund
11.40 - 11.55 Gemensam reflektion av dagens presentationer
11:55 - 12:00 Outro

  • 7 sep 2021, 10:00–12:00
  • Svenska
  • Arrangör: NOSAD

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online