.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Så påverkas du av desinformation online

25 maj 2021, 08:00–08:45 | Arrangör: Internetstiftelsen

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Kan det vara så att någon styr dina val på nätet, utan att du förstår det? Anton Lif, specialist på påverkansoperationer, berättar om händelser och trender inom området. Fokus ligger på illegitim opinionspåverkan och möjliga hot mot det svenska valet 2022.

Att värja sig mot påverkansoperationer idag är något helt annat än vad det var för några år sedan. Möjligheterna att sprida desinformation och manipulera innehåll på nätet är stora.

Informationspåverkan begränsar sannolikt den demokratiska processen redan idag. Det kan till exempel handla om att medvetet sänka förtroendet för myndigheter. Eller att tysta förtroendevalda, journalister och opinionsbildare.

Illasinnad ryktesspridning och sofistikerad desinformation är ett hot mot samhället. Det utmanar våra grundläggande demokratiska värden som rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Grundläggande i arbetet med att möta informationspåverkan är därför att värna yttrandefrihetens principer och det demokratiska samtalet.

Välkommen till en morgon där du får lära dig hur påverkansoperationer kan ta sig uttryck. Med Antons hjälp får du också lära dig:

  • hur du håller dig uppdaterad inom området påverkansoperationer och desinformation
  • hur du själv kan bidra i arbetet med att identifiera och möta informationspåverkan

Det här eventet riktar sig till:

  • alla som jobbar med medie- och informationskunnighet eller digital kompetens
  • aktiva inom civilsamhällets organisationer och opinionsbildarealla som kommer att engagera sig på nätet under den kommande valrörelsen
  • alla som är intresserade av frågor som rör informationspåverkan och samtalsklimatet på nätet

Praktisk information, En direktlänk till livesändningen (som sker via Youtube) mejlas ut en dag före start (till alla som anmält sig som deltagare). En påminnelse skickas även ut cirka en timme innan sändningen drar igång.

Anton Lif

Om Anton Lif

Anton Lif är specialist på påverkansoperationer och kommunikation. Han har tidigare arbetat vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Anton var även projektledare för ”Att möta informationspåverkan – medborgerlig motståndskraft” som genomfördes av Svenska Försvarsutbildarna på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Idag arbetar Anton som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.