.FILE 2G 3G 4G 5G

Presentation på Goto 10 i Stockholm och online

Role of Digitization in Gift Remittances from Diaspora to Africa

4 jun 2024, 12:30–13:00 | Arrangör: Bigkoko Transcontinental Gruppen Filial

Presentation that highlights the benefits of internet in gift remittance business, especially from Diaspora to so called 3rd countries. Gift remittance business from the West to Africa is worth billions of dollars yearly. This presentation lay bare our efforts

The role of digitization in gift Remittances. A presentation that highlights the benefits of the internet in gift remittance business service, especially from Diaspora to so called 3rd countries. The Gift remittance business from the West to Africa is worth billions of dollars every year. This presentation lay bare the efforts of Bigkoko Transcontinental Gruppen Filial; member of the Bigkoko Group Inc.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm