.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Inställt: Realisera de dolda värdena inom ekonomi och upphandling

4 maj 2022, 10:00–14:30 | Arrangör: Internetstiftelsen

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

OBS: Nytt datum kommer!
Dold information om ekonomi och upphandling leder bevisligen till osund konkurrens, mygel och dålig affärsetik. Slarv och fusk med allmänna medel är något medborgarna ser extra allvarligt på vilket påverkar förtroendet för det offentliga.

Så frågan i denna workshop för myndigheter blir om data i sig kan öka förtroendet och skapa nya möjligheter? Om data gör konkurrensen större och inköpen enklare att följa så är svaret ja. Vi vet också att det finns flera användare som väntar på just denna data. I denna workshop koncentrerar vi oss på hur din myndighet kan nå redan kända användare och öppna för fler genom att publicera information öppet.

Workshopen kommer täcka hela kedjan av transparens data kring ekonomi och upphandling. Ett exempel som är moget att starta med är leverantörsreskontra som flera redan publicerar öppet idag. Här finns det en tydlig specifikation för vad som ska publiceras och hur det ska ske. Ser man zoomar ut och tittar på hela kedjan kring upphandling så finns det uppenbart mer: avtalsdata, pågående upphandlingar, beslutsunderlag och budget. Alla har beröring/ koppling till varandra.

Insyn och transparens bidrar till ökad delaktighet och demokrati. Ekonomisk information innehåller central data om jämställdhet t.ex. i form av lönestatistik, sjukfrånvaro, etc. 

Just ekonomiska data är något som regelbundet efterfrågas av medborgare och företag. Så vi vet faktiskt att en minskad börda av utlämnande av allmän handling blir en direkt konsekvens av proaktiv datapublicering. 

Under denna workshop hjälper vi dig att arbeta mer datadrivet: användningsexempel, metoder för att dela data, besparingar som kan nås och scenarion i en datadriven framtid.

Värdet av information uppstår vid användningen. Det är en gammal sanning som det blir allt viktigare att förhålla sig till. Regeringens datastrategi, EUs öppna data-direktiv och den kommande lagen om öppna data innebär att delning av information kommer bli grundläggande förutsättningar för informationshantering inom offentlig sektor framöver. Är du och din verksamhet rustade för att arbeta med delning av information på ett bra sätt?

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online