.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous workshop at Goto 10 in Malmö

Protein design models: Inpainting, Hallucination and MPNN

28 nov 2022, 17:30–20:30 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

In the third workshop we will examine some of the most useful protein design models. Following a quick refresher we will explore "inpainting" as a super-tool for auto-completing one or several parts of any given design. We will next take a look at hallucination as a method to auto-generate de-novo proteins given a set of spatial restrictions. Finally we will review a recently published sequance design model (MPNN), which allows sequance optimization of any given protein structure. 

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö