.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Stockholm

Presentation av Kunskapsbokens webbutbildningar (DigIT)

10 okt 2017, 08:30–10:00 | Arrangör: IIS , Kunskapsboken

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Under hösten och våren presenterar Kunskapsboken sin molnbaserade portal på Goto 10 för att genomföra kompetenshöjande utbildningar. Presentationerna är del av DigIT, ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatri.

OBS: Detta evenemang är inte öppet för alla Goto 10-medlemmar, särskild inbjudan från arrangören krävs.

Utvecklingen till det digitala samhället går snabbt och Stockholmsregionen behöver höja den digitala kompetensen hos sin vård- och omsorgspersonal för att hålla jämna steg med utvecklingen och trygga kompetensförsörjningen i framtiden.

Europeiska socialfonden finansierar nu Stockholms stad tillsammans med ett antal kommuner i Stockholms län ett projekt som heter DigIT. DigIT är ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatri. Syftet med projektet är dels att trygga Stockholmsregionens kompetensförsörjning dels att öka kunskap, vilja och förmåga hos medarbetare inom vård- och omsorg att använda de digitala möjligheterna för att skapa värde för brukarna, de vi är till för, nu och i framtiden. I detta evenemang kommer Kunskapsbokens webbutbildningar presenteras, under hösten/våren kommer 2000 deltagare genomföra kompetenshöjande utbildningar på Kunskapsbokens molnbaserade portal i syfte att bli mer digitala.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm