.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Prata data inom transportsystemet med oss transportmyndigheter?

20 apr 2023, 12:00–13:00 | Arrangör: Trafikverket

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Välkommen till ett webbinarium om standardisering av data inom transportsystemet. Transportstyrelsen och Trafikverket berättar om utvecklingsarbetet, dess bakgrund och syfte. Vilka förväntningar på framtida data i transportsystemet har din organisation? Berätta gärna för oss på webbinariet.

Vårt nuvarande transportsystem har stor utvecklingspotential, inte minst när det kommer till att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla det framtida hållbara transportsystemet. För att utvecklingspotentialen ska kunna realiseras behöver både nuvarande och framtida digitala tjänster mycket data från många håll och aktörer. En grundbult i att data ska kunna användas och utbytas på ett effektivt sätt är att den är beskriven och följer överenskomna standarder.

Därför jobbar transportmyndigheterna tillsammans för att utforska och säkerställa förutsättningarna för effektiva och säkra datautbyten i transportsystemet.

Under webbinariet kommer vi att berätta om vad vi gör och varför. Vi vill också höra vad du eller din organisation tycker. Så kom gärna med inspel och uttryck gärna önskemål om fortsatt dialog i arbetet.

Vi ser framemot detta tillfälle och hoppas på fler liknande framöver, hoppas vi ses!

Agenda för lunchen:

·       Nyttan av att standardisera och tillgängliggöra mer data inom transportsystemet

·       ENA – Sveriges digitala infrastruktur som en möjliggörare

·       Unikt samverkansuppdrag för att utveckla framtida datautbyte inom transportsystemet

·       Pågående arbete

·       Dialog

Läs gärna mer om det arbete som pågår och vårt bidra till ENA (Sveriges digitala infrastruktur)

Grunddata inom transportsystemet - Bransch (trafikverket.se)

Transportmyndigheter avser nedan samverkande myndigheter:

Trafikverket leder arbetet med att utveckla en grunddatadomän transportsystem tillsammans med Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Trafikanalys och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) inom ramen för ENA – Sveriges digitala infrastruktur som leds av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

  • 20 apr 2023, 12:00–13:00
  • Svenska
  • Arrangör: Trafikverket

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online