.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous workshop at Goto 10 in Stockholm

Pink Programming Sunday

26 feb 2023, 13:00–17:00 | Organizer: Pink Programming

The event has passed.

Pink Sundays are our popular coding events where women, transgender and non-binary people can meet up, code, get inspired, and network together!

We will have an amazing inspirational panel and a coding workshop. More information about the speakers and the workshop content will be added.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm