.FILE 2G 3G 4G 5G

Workshop at Goto 10 in Stockholm

Pink Programming Sunday, Asynchronous Programming with JavaScript

22 okt 2023, 12:00–16:00 | Organizer: Pink Programming

We will host a practical workshop for women and non-binary people to learn how to approach Asynchronous Programming with JavaScript

We will host a practical workshop for women and non-binary people to learn how to approach Asynchronous Programming with JavaScript

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm

  • 22 okt 2023, 12:00–16:00
  • Hörsalen (plan 5)
    Hammarby kaj 10D, 120 30 Stockholm
  • English
  • Organizer: Pink Programming