.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Optimize Management of Hybrid IT in a Centralized Manner

15 maj 2024, 17:15–20:00 | Organizer: Azure Skåne, Foo Café

The event has passed.

During this session, we’ll delve into optimizing hybrid IT workload management in a centralized fashion. We’ll kick things off with an introduction, then move on to discussing customer scenarios and overarching solutions. Our focus will be on enhancing daily operational activities including monitoring, backup, configuration management, governance, and security baselines in hybrid environments, leveraging the power of Azure Arc. Join us as we navigate through these crucial aspects of hybrid IT workload management.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.