.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Öppna licenser och immaterialrätt – hur hänger det ihop? (online)

1 sep 2020, 10:00–12:00 | Arrangör: DIGG , PRV

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Under våren drog PRV och DIGG igång ett samverkansprojekt som handlar om att ta fram ett policydokument eller vägledning om öppna licenser och immaterialrätt för andra myndigheter.

Det verkliga startskottet för projektet var den onlineworkshop som PRV arrangerade den 5 maj. På den workshopen fick vi bekräftat att en policy eller vägledning behövs. Många myndigheter och offentliga förvaltningar känner tveksamhet hur de kan använda öppna licenser för sitt material och upplever immaterialrätten som ett hinder.

Tanken med policyn är att bringa klarhet och även visa hur öppna licenser och immaterialrätt kan komplettera varandra för att bidra till ökad öppenhet och tillgänglighet.

På höstens första workshop vill vi presentera en första version av policyn och samtidigt bjuda in nätverket att kommentera resultatet.

Fram till dess kan ni följa och (bidra i projektet) här.

Catharina Ekdahl och Charlott Galant (PRV), Björn Hagström och Adam Panzer (DIGG)

Agenda

Inledning – Adam Panzer (DIGG) - 10 min

PRV:s myndighetssamverkan – Charlott Galant (PRV) - 20 min

Presentation av rekommendationen om öppna licenser och immaterialrätt https://docs.google.com/document/d/1XZUFsjKKU1TzDevqMooE5mSsg-x35FrF9c_QzyChPa8/edit  – Catharina Ekdahl (PRV) - 30 min

Frågor och öppen diskussion om rekommendationen – 40 min

Lansering av rekommendationen i höst – Adam Panzer (DIGG) och Catharina Ekdahl (PRV) – 10 min

Om höstens MeetUp-serie – Maria Dalhage (Arbetsförmedlingen) – 10 min

Länk om myndighetsnätverket: https://gitlab.com/open-data-knowledge-sharing/wiki/-/wikis/home

Om meetup-serien

Meetup-serien handlar om hur myndigheter öppet kan samverka, samskapa och kunskapsdela kring sin öppna data tillsammans med både offentliga och privata aktörer. Vi pratar även om hur utveckling av relaterad öppen programvara och standarder kan skapa synergieffekter och driva på innovationen baserat på datan. Meetupsen kommer hålla ett virtuellt workshop-format där vi kunskapsdelar genom presentationer varvat med diskussioner. Vårt mål är att hålla en praktisk tyngdpunkt och hjälpa och inspirera myndigheter i hur de kan ta nästa steg för att öka påverkan och driva på nyttiggörandet av deras öppna data.

 

Notera:
Ett mejl med en anslutningslänk till mötet (som sker via zoom) kommer att skickas till dig som deltagare några dagar före eventet.

  • 1 sep 2020, 10:00–12:00
  • Svenska
  • Arrangör: DIGG , PRV

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online