.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10

Öppna data om inköp sparar miljarder

11 nov 2022, 13:00–14:30 | Arrangör: NOSAD

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Mer öppna data kring alla steg i inköpsprocessen kostar väldigt lite men kan leda till stora effekter för alla aktörer som är berörda, både de som upphandlar, de som säljer men även för allmänhet, forskare och media.

Offentlig sektor upphandlar för närmare 700 miljarder kronor årligen. Att öka effektiviteten i den processen har uppenbart enormt stor potential. En effektivisering med 1% ger besparingar på 7 miljarder årligen. Utöver detta finns ett stort demokratiskt underskott i inköpsprocessen. Upphandlingar låses in i stängda system även efter att de är genomförda, det är svårt att se vilken leverantör som har avtal med vilken offentlig aktör och för hur länge samt hur mycket som faktureras på vilket avtal. Det är bara exempel på lite av den data som berörs av inköpsprocessen.

I den nya öppna data-lagen trycks det också på att offentlig sektor bör publicera öppna data i högre utsträckning.Mer öppna data kring alla steg i inköpsprocessen kostar väldigt lite men kan leda till stora effekter för alla aktörer som är berörda, både de som upphandlar, de som säljer men även för allmänhet, forskare och media. Några uppenbara möjligheter öppenhet skulle föra med sig är:

• Om upphandlingsdokument från den upphandlande parten blev helt öppna efter avslutad upphandling kan andra enkelt lära sig av de krav som ställdes när man själv ska genomföra liknande upphandlingar.

• Genom att kunna se vilka företag som fakturerar offentlig sektor kan man t.ex. jämföra detta mot svarta listan eller för att slå larm om bluffakturor och ge andra aktörer en möjlighet att se att man fått fakturor från samma aktör.

• Öppenhet kring aktuella avtal underlättar för företag att planera för kommande leveranser och resurssättning och skapar förutsättningar för bättre anbud. De som upphandlar kan också hitta andra i samma situation och skapa samverkan inför kommande inköp.Det finns nu ett tydligt lagstöd för att arbeta med öppna data, och det är enkelt att komma igång.

På denna träff får du hjälp att ta de första stegen mot målet.Presentatör: Björn Hagström (Internetstiftelsen)Network Open Source and Data, förkortat NOSAD, är ett öppet nätverk för alla som vill ta del av offentlig sektors digitala resurser. Nätverkets mål är att praktisk hjälpa och inspirera offentlig verksamhet att öka tillgängliggörandet och nyttjandet av öppna data och öppen källkod. NOSAD initierades 2020 av Arbetsförmedlingen, DIGG, Internetstiftelsen, SKR, och Samtrafikens Trafiklab. Alla är välkomna!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.