.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Öppna data for nybörjare

6 maj 2021, 14:30–16:00 | Arrangör: DIGG

  • 6 maj 2021, 14:30–16:00
  • Svenska
  • Arrangör: DIGG
Eventet har redan varit

Ett seminarium för er inom offentliga verksamheter som inte ännu har börjat med öppna data och vill veta mer om vad det är och vad det innebär för ert arbete.

Under 2021 kommer en ny lag om öppna data som sätter större fokus på frågan om ”data som resurs” i samhället. Mer specifikt handlar detta om att tillgängliggöra information på olika sätt för ökad användning och värdeskapande av olika aktörer, inkl. offentliga verksamheter. Av den anledningen tar vi i detta seminarium ett övergripande perspektiv på frågan om öppna data speciellt utformat för er som ännu inte har börjat arbetet.

Under seminariet går vi igenom vad öppna data är för nåt, vad som driver utvecklingen i stort, den föreslagna öppna data lagen (i korthet), och vilka nyttor som kan uppstå genom ökad tillgänglighet för data. Vi går också igenom några viktiga tekniska aspekter och hur processen med att öppna upp ser ut. Sammantaget hoppas vi att detta seminarium ska ge en grund för fortsatt arbete och diskussioner.

Välkomna!

Frågor?

Lyft gärna era funderingar och kommentarer till denna tråd på vårt community, så kan fler läsa svaren och kanske även svara.

Webbinariet sker via plattformen Zoom. Ett mejl med en direktlänk till webbinariet skickas till dig som deltagare när du anmält dig.

Moderatorer/presentatörer:

Josefin Lassinantti, specialist inom öppna data, DIGG, josefin.lassinantti@digg.se
Mattias Axell, utbildare och strategisk rådgivare, Metasolutions, mattias.axell@metasolutions.se

Mer om Myndigheten för digital förvaltning (DIGG):

DIGG:s uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Utöver detta ansvarar DIGG för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, samt bistår regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och att följa och analysera utvecklingen av densamma.

Fler event i