.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Stockholm

Öppet Hus med Handlingar.se - välkommen att träffa projekt för samhällsnytta!

25 nov 2021, 17:00–20:00 | Arrangör: Open Knowledge Sweden

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Under Öppet Hus med Handlingar.se bjuder vi dig på mat, att fixa med projekt och träffa andra som vill göra samhällsnytta. Välkommen oavsett om du har eget projekt eller om du vill lära känna andra projekt som du kan engagera dig i. Welcome to join regardless if you know Swedish or English!

English below

Det här händer under denna kväll av Öppet Hus med Handlingar.se:

- Du, någon eller några visar någonting, t.ex. kan du få en demo av Handlingar.se eller testa plattformen själv.
- Du och andra får ställa frågor om projekt och samtala med varandra.
- Om det passar så kan ni dela in er och prata om olika projekt utifrån intresse. Ni måste självklart inte bara prata om det civic tech-projekt som bjudit in, t.ex. Handlingar.se i detta fall utan ni kan prata om vad ni vill.
- Under detta Öppet hus bjuder vi på något gott att äta. Du som kommer betalar för din egen dricka.
- Det är gratis att delta och lokalen är tillgänglighetsanpassad.
- Välkommen att vara med oavsett om du kan svenska eller engelska!
- Kom och gå som det passar dig!

Varför gör vi detta?
Ett öppet hus är ett tillfälle för samhällsengagerade, t.ex. i civic tech-projekt att träffas. Många samhällsengagerade upplever utmaningar med sitt projekt och engagemang - och vi kan hjälpa varandra samtidigt som vi träffas! Alla civic tech-projekt kan bjuda in till ett öppet hus!

Vad är ett öppet hus?
Ett öppet hus innebär att ett civic tech-projekt själv bjuder in till en fysisk lokal en specifik kväll - eller till ett digitalt rum via ett öppet digitalt verktyg. En kväll med temat “öppet hus” är öppen för alla och tillgänglig för alla.

Mer information om Öppet Hus finns på: https://forum.civictech.se/t/om-oppet-hus-about-open-house/408 Välkommen!

English:
Open House with civic tech projects

This happens during this evening of Open House with Handlingar.se:
- You or others shows their projects. At this evening you can get a demo of Handlingar.se and test it out yourself.
- You and others can ask questions about projects and talk to each other.
- If it suits you, you can divide yourself into smaller groups and talk about different projects based on interest.
- You don’t have to only talk about the civic tech project that has invited to the open house, you can talk about whatever you like.
- During this Open House we offer you something good to eat. Those of you who come pay for your own drink. - It’s free to participate and the event space is accessible.
- Welcome to join regardless if you know Swedish or English!
- Come and go as it suits you!

Why?
An open house is an opportunity for people engaged in society to meet. Many people experience challenges with their projects and engagement - and we can help each other as the same time as we meet! An open house means that a civic tech project itself invites to a physical space on a specific evening - or to a digital room via an open digital tool. An evening with the theme “open house” is open to everyone and accessible to everyone. More information about Open House is available at: https://forum.civictech.se/t/om-oppet-hus-about-open-house/408

Welcome!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm