.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Stockholm

Open Space: Digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande

8 dec 2021, 10:00–17:00 | Arrangör: JobTech Dev (Arbetsförmedlingen)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Open Space den 8 december om digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vad vill du prata om? Vi skapar agendan på plats!

Enheten JobTech på Arbetsförmedlingen tillsammans med Sunet inleder serieworkshops i formatet "Open Space" om digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vi välkomnar alla inom såväl offentlig som privat sektor att delta och bidra med insikter, förslag och tankar. Vi uppmuntrar kreativitet och värderar högt individens tankesätt och kompetens. Vi tror på lagen om rörlighet och frihet i en alltmer digitaliserad värld. Därför har vi valt Open Space som metod för dessa workshops.

Om metoden

Open Space (eller Öppet forum) är en metod för dialog, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. I olika arbetsgrupper ska man diskutera fritt olika ämnen, komma på förslag, diskutera vidare, och sen summera. Inte nödvändigtvis i den ordningen.

Ämnen och agenda

Vi tror att vi kommer att prata om bland annat:

  • Öppen data och öppen källkod
  • Dataportabilitet
  • Livslångt lärande och kompetensutveckling
  • Framtida utbildningar och arbetsmarknad
  • Eller kanske inte!

Deltagarna skapar och utvecklar agendan på plats. Vad skulle du vilja prata om?

Registrering

Vi kickar igång redan den 8:e december 2021. Välkommen att delta i workshopen och vara den som skapar agendan. Det blir lärorikt, givande och kul. Anmäl dig senast 7:e december. Lunch på egen hand. Håll gärna utkik efter kommande workshops. Det kommer fler!

Om initiativet

Vi vet att samverkan ger konkreta resultat. Vi är på väg att bygga ett engagerat community kring digitalisering, livslångt lärande och framtidens arbetsmarknad. Åtta myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en gemensam datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. På så sätt stärker regeringen förutsättningarna för en långsiktig samverkan kring data och digitala tjänster mellan myndigheter och privata aktörer på arbetsmarknads- och utbildningsområdet. Myndigheterna som får uppdraget av regeringen är Arbetsförmedlingen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova).

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm