.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Stockholm

Open Space: digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande

1 jun 2022, 10:30–17:00 | Arrangör: JobTech Dev (Arbetsförmedlingen)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Enheten Jobtech på Arbetsförmedlingen tillsammans med Sunet arrangerar serieworkshops om digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande.

(Observera att anmälan till eventet sker via extern tjänst för både dag ett och två.)

Den 1-2 juni arrangerar vi workshop nummer 3. Vi välkomnar alla inom såväl offentlig som privat sektor att delta och bidra med insikter, förslag och tankar.
Kom ihåg att du själv är med och bestämmer vad för ämnen som tas upp under dagarna. Vi skapar nämligen agendan ihop på plats!

Plats och tid

Eventet arrangeras den 1-2 juni på plats i Stockholm i Internetstiftelsens lokaler på Hammarby kaj 10D i Hammarby Sjöstad, 120 30 Stockholm. Det finns inte möjlighet att delta digitalt.

 • Tider dag 1: 10.30 – 17.00
 • Tider dag 2: 09.00 – 15.00

Vi kommer att bjuda på lunch och kaffe båda dagar. Ange om du har behov av specialkost i din anmälan.

Registrering

Det finns ett begränsat antal platser så anmäl dig så snart som möjligt. Sista dag för anmälan är den 23 maj 2022.

Samverkan och samarbete genom öppet community-arbete

Workshop nummer 1 arrangerades i december 2021 och var startskottet för det community-arbete som är tänkt att vara arbetsform för delar av regeringsuppdraget Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande; ett taktiskt initiativ för att öppet dela kunskap och insikter på ett brett plan. Workshop nummer 2 arrangerades den 16-17 mars 2022. Exempel på ämnen som lyftes under mötet:

 • Mikromeriter
 • Yrkesprognoser
 • EU-perspektivet och dataportabilitet
 • Individdata och EU:s digitala plånbok
 • Informations- och cybersäkerhet
 • Begreppsstruktur och gemensamt språk
 • Kompetensbehov och kvalifikationsvalidering
 • Ekosystemet för svensk arbetsmarknad
 • API:er

Sammanfattning och anteckningar från mötet den 16-17 mars.
Sammanfattning och anteckningar från mötet den 8 december.

Om metoden

Open Space (eller Öppet forum) är en metod för dialog, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. Deltagarna skapar agendan fritt på plats och driver diskussionerna med hjälp och stöd av en facilitator.

Om initiativet

Vi vet att samverkan ger konkreta resultat. Vi är på väg att bygga ett engagerat community kring digitalisering, livslångt lärande och framtidens arbetsmarknad. Åtta myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en gemensam datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. På så sätt stärker regeringen förutsättningarna för en långsiktig samverkan kring data och digitala tjänster mellan myndigheter och privata aktörer på arbetsmarknads- och utbildningsområdet.
Myndigheterna som får uppdraget av regeringen är Arbetsförmedlingen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova).

Läs mer om regeringsuppdraget på Regeringens hemsida.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm