.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Stockholm

Offentligkod.se

26 sep 2023, 12:00–13:00 | Arrangör: Network Open Source and Data (NOSAD)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Det ska bli lättare att avropa programvara med öppen källkod. På denna workshop går vi igenom katalogen offentligkod.se, hur katalogen kan användas och hur vi tillsammans kan bidra till att hålla katalogen uppdaterad.

Det ska bli lättare att avropa programvara med öppen källkod. Just därför hänvisar Kammarkollegiet (Statens Inköpscentral) i sin Vägledning för avrop från ramavtalen inom ramavtalsområdet Programvaror och tjänster till offentligkod.se.

Offentligkod.se är en katalog över öppna programvarulösningar som används av offentliga organisationer. Katalogen har tagits fram som ett öppet samarbetsinitiativ inom NOSAD (Network Open Source and Data), med syfte att skapa en förmåga för offentliga förvaltningar att samarbeta mer kring våra öppna digitala resurser.

På denna workshop går vi igenom katalogen offentligkod.se, hur katalogen kan användas och hur vi tillsammans kan bidra till att hålla katalogen uppdaterad.  

Länkar:

Vägledning programvaror och tjänster: https://www.avropa.se

Offentligkod.se: https://offentligkod.se

NOSAD.se: https://nosad.se

Network Open Source and Data, förkortat NOSAD, är ett öppet nätverk för alla som vill ta del av offentlig sektors digitala resurser. Nätverkets mål är att praktisk hjälpa och inspirera offentlig verksamhet att öka tillgängliggörandet och nyttjandet av öppna data och öppen källkod.

NOSAD initierades 2020 av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Digg – Myndigheten för digital förvaltning, Internetstiftelsen, Sveriges Kommuner och Regioner och Samtrafiken i Sverige ABs Trafiklab.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm