.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Offentlighetsprincipen - från bråkstake till bästa kompis

15 jun 2021, 10:00–12:00 | Arrangör: FOSS-north , NOSAD

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Öppna data och allmänna handlingar är skilda områden men det finns behov av att involvera och skapa bryggor och länka dessa separata verkligheter och områden - inte minst utifrån det förslag som nu ligger ute för remiss att ta avgifter på elektronisk information. Fokus är att lyfta utmaningar kopplat till projekt och initiativ som gör livet bättre och lättare för både myndigheter och medborgare.

Regeringens diarium - Robin Linderborg (DataStory), Per Hagström (Allmänhandling)

Datastory och Allmänhandling.se lanserar nu ett unikt verktyg för ökad transparens och insyn. Sök i diarierna från alla 13 regeringsdepartement och begär ut de handlingar du vill granska på ett enkelt sätt. Tjänsten uppdateras automatisk varje dag och är till för alla journalister och medborgare som vill få bättre insyn i regeringens arbete.

OpenUp! - Open Knowledge Sweden och DIGG Leverantörsreskontra - från allmän handling till öppna data. Ett projekt som hjälper offentliga aktörer att publicera öppna data kring sina inköp och andra aktörer att återanvända dem. https://www.dataportal.se/sv/specifications/leverantorsreskontra/latest#ref=?p=1&q=&s=2&t=20&f=&rt=spec_standard%24spec_profile

Handlingar.se – Elenor Weijmar

Presentation, demo och (frivilligt) testa på att begära ut allmän handling offentligt t.ex leverantörsreskontra.

Nationell Metadataprofil Offentliga Handlingar - Mattias Axell

En specifikation på Dataportal.se för att standardisera säker och lagenlig hantering av allmänna handlingar samt skapa brygga från allmänna handlingar till öppna data. MetaSolutions med Naturvårdsverket https://www.dataportal.se/sv/specifications/nmoh/latest#ref=?p=1&q=&s= 2&t=20&f=&rt=spec_standard%24spec_profile

Praktisk information:

Detta event sker via plattformen zoom. En länk till eventet skickas till dig så snart du har registrerat dig via anmälan.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online