.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

NOSAD: Mer datadriven utveckling genom den nationella datastrategin och europeiska dataområden.

3 maj 2022, 10:00–12:00 | Arrangör: NOSAD

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Välkommen att diskutera med EU-kommissionen, infrastrukturdepartementet och representanter för de olika regeringsuppdragen som ingår i den nationella datastrategin.

Nu finns tillfälle att förstå det strategiska landskapet för ökad delning och nytta av data och varför man pratar om data som en strategisk resurs. Välkommen att diskutera med EU-kommissionen, infrastrukturdepartementet och representanter för de olika regeringsuppdragen som ingår i den nationella datastrategin. (Notera att EU-kommissionens del är på engelska)

NOSAD (Network Open Source and Data) är ett nätverk för oss som arbetar med eller använder sig av myndigheternas öppna data. I denna workshopserie delar vi kunskap och erfarenheter kring öppna data och öppen källkod. Bakom NOSAD står Arbetsförmedlingen, DIGG, Internetstiftelsen samt SKR.

Agenda

10.00 – 11.00
Den nationella datastrategin (Magnus Enzell, Infrastrukturdepartementet) 15 min + 10 min diskussion
The European Commission’s vision of data spaces in Europe (Antonio Biason, DG CNECT) 15 min + 10 min diskussion
DIGG:s datauppdrag (Mats Snäll, DIGG) 5 min

11.05 – 12.00
Om regeringsuppdrag i den nationella datastrategin (40 min)
Datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande, Erik Lejdemyr, Arbetsförmedlingen
En statlig infrastruktur för bilddata, Michel Silvestri, E-hälsomyndigheten
Kunskap om elektrifieringen av transporter, Lina Nordin, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Data från satelliter för hållbar utveckling, Tobias Edman Rymdstyrelsen
Delning och nyttiggörande av data för smart statistik, Marie Haldorson, Statistikmyndigheten SCB
Diskussion 10 min

Avslutning

För er som vill påverka agendan och dela med er av era erfarenheter kring öppna data och öppen källkod kontakta maria.dalhage@arbetsformedlingen.se och gå in på vårt forum https://community.dataportal.se/post/633 . Mer info finner ni på https://nosad.se

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.