.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Öppna data för ett hållbart godstransportsystem

5 apr 2022, 10:00–12:00 | Arrangör: NOSAD

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

NOSAD (Network Open Source and Data) är ett nätverk för oss som arbetar med eller använder sig av myndigheternas öppna data. I denna workshopserie delar vi kunskap och erfarenheter kring öppna data och öppen källkod. Bakom NOSAD står Arbetsförmedlingen, DIGG, Internetstiftelsen samt SKR.

På denna workshop kommer vi att diskutera kommersiella aktörers förmåga och incitament att dela data för ett hållbart godstransportsystem. Bland annat kommer följande frågor att besvaras; På vilket sätt skiljer sig privata aktörer från offentlig sektor när det kommer till att dela öppen data?; Vilka incitament har privat sektor att dela data öppet?; Hur kan privat och offentlig sektor samarbeta för att möjliggöra för datadelning?

På agendan

  1. Vilken roll har ett datalabb för datadelning och datadriven innovation- Vanja Carlén (Logistikdatalabbet)
  2. Så kan en digital tvilling minska utsläppen från vägtrafiken- Johanna Lindberg och Christian Landgren (Predictive Movemement)
  3. Avslutande paneldiskussion och frågestund: Per Olof Arnäs, Johanna Lindberg, Christian Landgren.

För er som vill påverka agendan och dela med er av era erfarenheter kring öppna data och öppen källkod kontakta maria.dalhage@arbetsformedlingen.se och gå in på vårt forum https://community.dataportal.se/post/633 . Mer info finner ni på https://nosad.se

  • 5 apr 2022, 10:00–12:00
  • Svenska
  • Arrangör: NOSAD

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online