.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Hälsa och säkerhet vid val av öppen programvara

1 mar 2022, 10:00–11:00 | Arrangör: NOSAD

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

På denna workshop kommer vi att möta två forskare, Martin Hell från Lunds universitet och Johan Linåker från Rise som belyser hälsa och säkerhet vid val av öppen programvara.

Tekniker och processer för att undvika supply chain-attacker – Martin Hell (Lunds universitet/Debricked)

Supply chain-attacker har fått stort genomslag de senaste åren, mycket på grund av ett antal uppmärksammade incidenter. En sårbarhet kan få skadlig kod att sprida sig till tusentals organisationer. Vi diskuterar dessa attacker, hur de ser ut i en öppen-källkodsmiljö och hur förbättrade teknologier och processer kan hjälpa organisationer att skydda sig.

Proaktiv riskhantering för sårbarheter inom öppna programvaruprojekt – Johan Linåker (Rise)

Risken för att sårbarheter introduceras inom öppna programvaruprojekt beror till stor del på projektets förmåga att underhålla programvaran över en lång tid till en hög kvalitet, även kallat projektets hälsa. Hälsan går både att analysera och förbättra proaktivt vilket kan underlätta riskbedömning vid anskaffning av öppna programvarukomponenter, men även för att hantera risker för sårbarheter i projekt som är kritiska för ens verksamhet. Vi får här en introduktion både till hälsobegreppet i stort, samt hur analys och förebyggande åtgärder kan utföras.

Moderator: Maria Dalhage, DIGG

För er som vill påverka agendan och dela med er av era erfarenheter kring öppna data och öppen källkod kontakta maria.dalhage@arbetsformedlingen.se och gå in på vårt forum https://community.dataportal.se/post/633 . Mer info finner ni på https://nosad.se

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.