.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

NOSAD – Licensval för öppen programvara av offentlig sektor

13 sep 2022, 10:00–11:30 | Arrangör: Network Open Source and Data (NOSAD)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Network Open Source and Data, förkortat NOSAD, verkar för öppna data och öppen källkod inom det offentliga. Nätverkets mål är att praktisk hjälpa och inspirera offentlig verksamhet att öka tillgängliggörandet och nyttjandet av öppna data. Över 40 timmar inspelat material, 100 delade länkar och dokument, ca 500 personer medverkar i nätverket. Alla kan delta, dela och diskutera.

Under detta digitala möte diskuteras licensiering av offentlig sektors öppna programvara.
Detta är en strategiskt viktig fråga som sträcker sig bortom juridiken och som främst kopplar till vilka effekter man vill uppnå, ex. genom hur samverkan och spridning av den öppna programvaran främjas och möjliggörs.
Vilka licenser är då lämpliga för offentlig sektor, och finns det licenser som är direkt olämpliga? Hur och när? I en paneldiskussion kommer vi bl.a. att diskutera:

  • Vilka olika vägval och scenarion som finns?
  • Vinsten med rekommenderade öppna programvarulicenser?
  • Hur tänker privata aktörer kring licensval?

Initiativtagare till NOSAD är DIGG, Trafiklab, Samtrafiken, Arbetsförmedlingen, SKR och Internetstiftelsen.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online