.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous presentation at Goto 10 in Malmö

The Bitcoin Journey. A hands on voyage of discovery.

8 dec 2021, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Join us on a voyage of discovery as Sadik takes us on the Bitcoin journey. His innovative and hands on approach will invite us to assume the role of a Bitcoin. From its creation and addition to the Blockchain and all the way through exchanges, transactions and purchases. Sadik will walk and talk us through the Bitcoin journey and provide us with a better understanding of this pioneering technology.  

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö