.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Inställt: Nå hållbarhetsmålen genom delad information

17 maj 2022, 10:00–14:30 | Arrangör: Internetstiftelsen

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Ökar värdet på information om miljö, klimat och energi om fler använder den? Ja svarar du nog och frågar dig hur får vi fler användare? I denna workshop koncentrerar vi oss på hur du kan nå fler användare till din redan befintlig miljöinformation genom att publicera den som öppet.

Vi skapar löpande stora mängder information om miljö, klimat och energi. Vi skapar data utifrån de behov vi själva har. Men om vi ska nå klimatmålen och generationsmålet så behöver vi få fler att analysera, forska och använda data än bara vi själva, enkelt uttryckt måste vi öppna upp informationen för andra att använda. Genom att andra kan använda din data så skapas förutsättningar för nya ideer, insikter och ändrade värderingar som i sin tur även ger ändrade beteende- och konsumtionsmönster. Man kan säga att sprida information så brett som möjligt är en grundläggande förutsättning för klimatarbetet.

Många känner igen fenomenet “räckviddsångest”. Om det är lätt att hitta information om laddstationer för elfordon minskar osäkerheten och gör det lättare att ta klivet och byta till elbil. Bra luft räddar liv, lättillgänglig information om luftkvalitet gör att fler blir benägna att ändra beteende för att minska partikelhalter.

Värdet av information uppstår vid användningen. Det är en gammal sanning som det blir allt viktigare att förhålla sig till. Regeringens datastrategi, EUs öppna data-direktiv och den kommande lagen om öppna data innebär att delning av information kommer bli grundläggande förutsättningar för informationshantering inom offentlig sektor framöver. Är du och din verksamhet rustade för att arbeta med delning av information på ett bra sätt?

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.