.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Moving 20 years of legacy to the cloud

31 aug 2023, 17:30–19:30 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

We are honoured to have Scott Hanselman from Microsoft visiting us.

Scott will take us on a Journey and talk about moving 20 years of legacy to the cloud.

  • 31 aug 2023, 17:30–19:30
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö