.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Mötesplats OER

25 nov 2021, 09:30–16:30 | Arrangör: Mötesplats OER

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

25 november 2019 antog Unescos en OER-rekommendation som ska vara vägledande för arbetet med öppna lärresurser globalt. Vi uppmärksammar dagen med en konferens för att diskutera vad som hänt, inte hänt, och vad vi kan göra för att implementera rekommendationen i Sverige.

Allas rätt till kunskap och utbildning är en av de viktigaste, globala framtidsfrågorna för att nå de globala målen, särskilt mål 4. om allas rätt till utbildning. För att alla ska få tillgång till kvalitativ utbildning måste det finns utbildningsresurser som alla kan få tillgång till och kunna ta del av. Därför är OER en fråga som berör många delar av samhället. Inte minst med tanke på att OER produceras och betalas med skattemedel, och bör då fritt kunna användas av medborgarna. Fritt tillgängligt material är också en del av det livslånga lärandet.

Det handlar bland annat om kulturarvsinstitutionernas uppdrag att tillgängliggöra material och kunskap till fler än de som tar del av samlingarna på plats, att ge elever tillgång till fritt material, att underlätta för lärare att anpassa och återanvända andra experters material, att staten tillhandahåller infrastruktur och medel för fri kunskap, institutionernas arbete med policyförändring och mycket mer. Det handlar också om utbildningsorganisationers tillhandahållande av producerat material till allmänheten. 

Unescos OER-rekommendation berör alla dessa sektorer och områden och Sverige har genom sitt medlemskap i Unesco förbundit sig (och undertecknat) att arbeta i enlighet med rekommendationen. Detta är endast den tolfte i raden av rekommendationer från Unesco, vilket visar på hur prioriterat området öppna lärresurser är.Talar under dagen gör bland annat Zeynap Varaglo som leder UNESCO OER Dynamic Coalition, Svenska Unescorådets generealsekreterare Anna-Karin Johansson och Torunn Gjelsvik, generalsekreterare för ICDE, International Council for Open and Distance Education.

Agenda för dagen

9.30 Josefine Hellroth Larsson Mötesplats OER och Wikimedia Sverige, projektledare
10.00 Anna-Karin Johansson Svenska Unescorådet, Generalsekreterare
10.30 Zeynep Varoglu UNESCO OER Dynamic Coalition, Generaldirektör


11.00 PAUS

11.15 Anna Lundén Kungliga biblioteket, Enhetschef för Forskningssamverkan

11.45 LUNCH

12.30 Torunn Gjelsvik International Council for Open and Distance Education (ICDE), Generalsekreterare
12.50 Linn Svärd Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), Ordförande
13.15 Mikael Andersson Universitets och högskolerådet (UHR), Utredare
13.35 Kjell Nyman Fd Regeringskansliet, ESO, NVL Digital, Utredare

14.00 PAUS

14.10 Kristina Alexanderson Internetstiftelsen, Digitala lektioner, Creative Commons, Expert
14.30 Cecilia Bjursell ENCELL, Centrumledare
14.50 Vanessa Proudman och Paola Corti SPARC Europe, Director, Co-Director
15.10 Gruppdiskussioner
16.00 Återsamling

16.30 SLUT

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.