.FILE 2G 3G 4G 5G

Online-seminarium på Goto 10

Mötesplats OER

25 nov 2021, 09:30–16:00 | Arrangör: Mötesplats OER

25 november 2019 antog Unescos en OER-rekommendation som ska vara vägledande för arbetet med öppna lärresurser globalt. Vi uppmärksammar dagen med ett konferens för att diskutera vad som hänt, inte hänt, och vad vi kan göra för att implementera rekommendationen i Sverige.

Allas rätt till kunskap och utbildning är en av de viktigaste, globala framtidsfrågorna för att nå de globala målen, särskilt mål 4. om allas rätt till utbildning. För att alla ska få tillgång till kvalitativ utbildning måste det finns utbildningsresurser som alla kan få tillgång till och kunna ta del av. Därför är OER en fråga som berör många delar av samhället. Inte minst med tanke på att OER produceras och betalas med skattemedel, och bör då fritt kunna användas av medborgarna. Fritt tillgängligt material är också en del av det livslånga lärandet.

Det handlar bland annat om kulturarvsinstitutionernas uppdrag att tillgängliggöra material och kunskap till fler än de som tar del av samlingarna på plats, att ge elever tillgång till fritt material, att underlätta för lärare att anpassa och återanvända andra experters material, att staten tillhandahåller infrastruktur och medel för fri kunskap, institutionernas arbete med policyförändring och mycket mer. Det handlar också om utbildningsorganisationers tillhandahållande av producerat material till allmänheten. 

Unescos OER-rekommendation berör alla dessa sektorer och områden och Sverige har genom sitt medlemskap i Unesco förbundit sig (och undertecknat) att arbeta i enlighet med rekommendationen. Detta är endast den tolfte i raden av rekommendationer från Unesco, vilket visar på hur prioriterat området öppna lärresurser är.Talar under dagen gör bland annat Zeynap Varaglo som leder UNESCO OER Dynamic Coalition, Svenska Unescorådets generealsekreterare Anna-Karin Johansson och Torunn Gjelsvik, generalsekreterare för ICDE, International Council for Open and Distance Education.

Fler event online