.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Managing multiple Kubernetes clusters with Terraform and ArgoCD

4 maj 2022, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Why have a single monolithic Kubernetes cluster when you can have many? This does add complexity and overhead. This talk will go through how Terraform can be used to provision infra, and ArgoCD used to provision the Kubernetes clusters into their "ready" state and beyond. And of course, everything as code, in Git. As a bonus, I will talk briefly about Terraplate: a simple CLI tool I authored to keep Terraform DRY.

  • 4 maj 2022, 17:30–20:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö