.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Look ma, no passwords - using Azure SQL with App Service and Azure Active Directory

21 mar 2023, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Storing secrets (like passwords) is always complicated and risky. With Azure App Service, Managed Identity, Azure SQL Database and ARM templates, you can now use "AAD authentication only" when you deploy your databases. In this session we will perform a live deployment of the resources above and see it all in action.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö