.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous presentation at Goto 10 in Malmö

Learn fuzzing and antivirus evasion techniques

4 mar 2022, 17:00–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

An opportunity to meet and chat with like-minded folks who are passionate about cyber security. In this session, you could learn the basics of bypassing antivirus software and the ways to find a security vulnerability by using fuzzers.

  • 4 mar 2022, 17:00–20:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö