.FILE

Online-workshop på Goto 10

Länkad data - vad innebär det rent praktiskt?

6 apr 2021, 10:00–12:00 | Arrangör: DIGG , Internetstiftelsen , JobTech Dev (Arbetsförmedlingen) , Lunds Universitet , Sveriges Kommuner och Regioner , TrafikLab (Samtrafiken)

Genom att länka sin öppna data till relaterade datamängder ökar potentialen för att datan kommer i användning och att det ligger till grund för nya innovationer. Men vad innebär det praktiskt?

Länkad data nämns som den högsta nivån av mognad i 5 Star open data-modellen av Tim Burners Lee.

Vilka är de konkreta fördelarna, riskerna och kostnaderna? Och hur kan en myndighet gå till väga? I denna workshop får vi en översikt kombinerat med praktiska exempel för att hjälpa myndigheter ta nästa kliv i mognadsstegen för sin öppna data.

Mer information samt agenda kommer publiceras längre fram.

Om meetup-serien

Meetup-serien handlar om hur myndigheter öppet kan samverka, samskapa och kunskapsdela kring sin öppna data tillsammans med både offentliga och privata aktörer. Vi pratar även om hur utveckling av relaterad öppen programvara och standarder kan skapa synergieffekter och driva på innovationen baserat på datan. Meetupsen kommer hålla ett virtuellt workshop-format där vi kunskapsdelar genom presentationer varvat med diskussioner. Vårt mål är att hålla en praktisk tyngdpunkt och hjälpa och inspirera myndigheter i hur de kan ta nästa steg för att öka påverkan och driva på nyttiggörandet av deras öppna data.

Fler event i Online