.FILE 2G 3G 4G 5G

Workshop at Goto 10 in Stockholm

Kubernetes Hands-on DevSecOps via GitOps

28 sep 2022, 10:00–16:00 | Organizer: Foo Café

A full-day event where the participants will work on hands-on scenarios to piece together the pipelines, infrastructure, and tooling needed for deploying applications to OpenShift utilizing modern DevSecOps and GitOps best practices to achieve fully automated and security-tested releases.

Bring your laptop.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

  • 28 sep 2022, 10:00–16:00
  • Hörsalen (plan 5)
    Hammarby kaj 10D, 120 30 Stockholm
  • English
  • Organizer: Foo Café