.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Krav på öppenhet vid upphandling - en workshop

19 nov 2021, 09:30–12:00 | Arrangör: DIGG , Upphandlingsmyndigheten och eSam

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Kraven på att offentliga aktörer ska öppna upp delar av sina data ökar bl.a. genom en ny lag som kommer snart. För att förenkla den processen är det viktigt att införliva detta redan vid upphandlingstillfället. Att göra rätt från början ger många fördelar.

Att göra rätt från början ger många fördelar. DIGG, Upphandlingsmyndigheten och eSam arbetar därför tillsammans med en ny vägledning för att stödja offentliga aktörer i upphandlingsarbetet och kravställningen mot ”inbyggd öppenhet”.

Denna workshop är till för att berätta om det pågående arbetet, och för att samla in behov och kunskap från alla er som är målgruppen för vägledningen. Kom och hjälp oss hjälpa dig så bra som möjligt!

Varmt välkomna!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.