.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Kan vi möta svenska städers behov av digital infrastruktur via nordamerikanska lärdomar?

4 okt 2021, 14:00–15:30 | Arrangör: Drive Sweden-projektet Infra, NOSAD

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Seminariet utgår från och ger exempel på det standardarbete som den nordamerikanska stiftelsen Open Mobility Foundation lett. Där har ett flertal städer i öppet samarbete med privata aktörer skapat kärnan för en digital infrastruktur, vilken idag används i bl.a. Los Angeles, Chicago och Stockholm.

Digitaliseringen av samhället ställer nya krav på hur kommuners interaktion och service med invånaren kommer se ut framåt. Ända sedan kommunernas tillkomst har en central uppgift varit att bistå medborgare och företag med fysisk infrastruktur som vägar, vatten och avlopp. Nu finns behovet att hitta de digitala vägarna som kan användas i kommunerna. Utbyte av data med privata aktörer, datadriven verksamhetsutveckling och digital regelgivning är frågor som redan nu är konstaterade behov.

Utgångspunkt för seminariet är det arbete som den nordamerikanska stiftelsen Open Mobility Foundation utfört. Genom ett tätt samarbete mellan offentliga och privata aktörer har man hittat sätt att ex. skapa en digital infrastruktur för elsparkcyklar, t.ex. hur dessa får framföras, hur effektiv datadelning mellan leverantörer och städer kan göras, samt hur medborgare kan hitta tillgängliga elsparkcyklar. På seminariet ges praktiska erfarenheter från att implementera en sådan digital infrastruktur (från Sverige och internationellt), en inblick i de behov som svenska kommuner har samt hur arbete med privat sektor i enlighet med öppen källkodsprinciper kan ge snabba resultat.

Deltagare:

  • Jascha Franklin-Hodge, Executive Director, Open Mobility Foundation
  • Alex Pazuchanics, Head of Policy and Partnerships, Vianova Stockholms stad (TBC)
  • Sandra Viktor, Miljösamordnare, Linköpings kommun
  • Johan Linåker, RISE och Lunds Universitet

Seminariet kommer hållas på engelska.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.