.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Stockholm

Inställt: INSTÄLLT: Knime AI Learnathon

23 apr 2024, 15:00–19:00 | Arrangör: Redfield AB

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

The AI Learnathon is an educational event designed to provide participants with an in-depth understanding of AI technologies and practical skills using the KNIME Analytics Platform.

INSTÄLLT. Ny inbjudan till 2024-04-24 finns här: https://www.meetup.com/northerneurope-knime-users/events/299748956

Introduction to Language Models (30 minutes):The event kicks off with a captivating introduction to Language Models, specifically focusing on the capabilities of the latest generation models.

Intro to KNIME Analytics Platform v5.1 (30 minutes):Following the introduction to language models, there is a 30-minute session dedicated to an in-depth overview of the KNIME Analytics Platform version 5.1. This is designed to ensure that even participants who are new to KNIME can follow along.

Challenge and Learnathon (2 hours):The core of the event is a challenging and hands-on Learnathon where participants put their knowledge to the test. More info will come soon.

Networking (1 hour):After the Learnathon, participants have the opportunity to network with fellow attendees, instructors, and experts in the field. This networking session provides a platform for participants to discuss their experiences, share insights, and connect with like-minded individuals.

To ensure active participation in the Learnathon, participants are encouraged to come prepared with their laptops, equipped with KNIME Analytics Platform v5.1.

  • 23 apr 2024, 15:00–19:00
  • Svenska
  • Arrangör: Redfield AB

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm