.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Linköping

Klimatberäkna innovationsprestanda

9 nov 2022, 14:30–15:30 | Arrangör: IoT World

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Vill ert företag få en uppfattning om hur klimatsmart er innovation är? Hur stora utsläpp av växthusgaser undviks av er innovation? Välkommen till en presentation där vi djupdyker i frågor kring klimatsmarta lösningar och innovationer!

2050 Consulting presenterar hur de kan beräkna en innovations (produkt eller tjänst) klimatprestanda. Har ni en lösning som är bättre för klimatet än alternativen som finns på marknaden idag så ökar era möjligheter att hitta kunder och investerare som vill satsa på er innovation. 2050 beräknar storleken på de klimatutsläpp som undviks genom att ersätta en befintlig produkt eller tjänst med er innovation. Beräkningar av att undvika utsläpp följer riktlinjerna för den internationella standarden, Greenhouse Gas protocol. Eventet kommer att vara fysiskt men även streamas.

Innehåll

14:15 Fika och mingel

14:30 Ulrika Johansson, IoT World, välkomnar deltagare

14:40-15:10 Helena Kock Åström och Sebastian Carlshamre från 2050 Consulting presenterar metoder för beräkning av innovationers och verksamheters klimatprestanda

15:10-15:30 Frågestund och öppen diskussion

Om 2050

2050 startades 2013 för att kanalisera grundarnas engagemang, kompetens och driv i miljö- och klimatfrågorna. Deras vision är Goda affärer på en planet i balans. De hjälper uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet med hjälp av våra kärnkompetenser: analys, kommunikation och affärsutveckling. 2050 verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv. Företaget har bred erfarenhet av miljö-och hållbarhetsarbetet; hur goda affärer skapas, hur ledningsgruppen kan se möjligheter i den nya hållbara ekonomin, hur nätverk skapas och drivs, hur fotavtryck beräknas, hur utsläppsmål formuleras och uppnås och hur frågorna kommuniceras och agendan sätts och genomdrivs, så att det som är bra för planeten och hela jordens befolkning också är bra för affärerna. Läs mer om 2050 här.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Linköping