.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Linköping

Kina – Hur man som svenskt företag bör navigera en ökad osäkerhet i en viktig marknad

13 jan 2023, 09:00–10:30 | Arrangör: Linköping Science Park

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Hur ska företag förhålla sig till Kina idag? I sin nya rapport, Navigating Uncertainty, beskriver Business Sweden den disruptiva tillvaron som svenska företag upplever i Kina och presenterar ett ramverk för hur man kan ’existera’ i detta nya sammanhang.

Kina håller på att förändras. Sedan 2020 har pandemikontrollen varit en stor störning för svenska företag i Kina, och även om den kinesiska ekonomin har fortsatt att växa under pandemin har tillväxten varit både långsammare och mer oförutsägbar än tidigare. Företag som tidigare sett en konstant tillväxt inom vissa industrisegment riskerar nu att möta krympande intäkter, stärkt konkurrens och en urholkning av sina marknadsandelar.

Dessa utmaningar har dock inte kommit ensamma. Flera störande händelser under de senaste 5 åren har påverkat företag och investerare i Kina negativt – störande händelser som härstammar från politiska beslut, naturkatastrofer och geopolitiska problem. Och med det senaste lyftet av många av de zero-covid-policyerna som Kina har haft tas vissa av de pandemirelaterade störningarna bort, men det samtidigt tillkommer nya i ökade smittotal och oro. Men trots turbulensen är Kina inte en marknad man bara lämnar, eller en marknad man bara ignorerar. Den ökande osäkerheten har istället skapat ett behov för företag att se över strategier som sattes innan pandemin och att bättre förstå hur man bör navigera i den nya miljön.

Joakim Abeleen, Vice President East Asia and Pacific på Business Sweden, och Johan Thurée, projektledare på Business Sweden i Peking, kommer i det här seminariet att presentera de viktigaste punkterna från sin senaste rapport och ge deras syn på vad företag och ledningsgrupper bör göra för att navigera osäkerheten och möjligheterna på den kinesiska marknaden: Vilka är de stora förändringarna som formar Kina idag och hur förväntas marknaden att utvecklas framöver? Hur har den ökande osäkerheten och turbulensen påverkat svenska företag på marknaden? Med tanke på denna mer komplexa miljö, hur bör företag se på och hantera den kinesiska marknaden? Hur bör företag arbeta med sina Kinastrategier för att öka smidighet och minska risker?

Detta är ett fysiskt seminarium som kommer även sändas direkt på vår YouTubekanal.

Talarna


Joakim Abeleen

Vice President East Asia and Pacific
Business Sweden

Johan Thurée

Project Manager, Business Sweden Beijing

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Linköping