.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare nätverkande på Goto 10 i Linköping

IoT World och HOPE nätverksträff med Ligna Energy och Epishine

7 sep 2022, 14:45–16:45 | Arrangör: Linköping Science Park

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Välkommen till nätverksträff om ökad grön tillväxt och omställningen till ett hållbart energisystem! Du som besökare får följa med och få inblick i två företags resor om kommersialisering av innovationer med energirelevans. Arrangörerna bjuder på fika!

Vår värld är i skriande behov av grön och förnybar energi  och i vår region finns det flera företag som har gjort energiomställningen till sin mission. Vi träffar två av dessa som på olika sätt valt sig egen väg att bidra med nya elektriska energiinnovationer. Gemensamt för båda dessa företag är att man till stora delar baserar sina produkter på forskningsresultat från Linköpings Universitet. Deltagare bjuds på fika.

Agenda

15:00 Aktuellt IoT World: Ulrika Johansson, Linköping Science Park
15:10 Uppdatering från HOPE: Eva Eriksson, Norrköping Science Park
15:20 Ligna Energy: Peter Ringstad
15:50 Epishine: Mattias Josephson

Det första företaget är Epishine som arbetar med organiska energiskördande ljusceller inomhus. Dessa kan användas för självförsörjande elektronik utan extern strömförsörjning som sensorer och IoT. Framställningen av ljuscellerna är mycket resurseffektiv vilket gör att man får en gynnsam kalkyl för energi och klimat. 

Det andra företag är Ligna Energy AB som använder skogsråvara i form av lignin och cellulosa för att skapa grönare batterier. Därmed maximerar man materialutnyttjandet, möjliggör fossilfri energiproduktion och minimerar den totala negativa livscykelpåverkan. Det initiala fokuset är miljövänliga batterier för IoT.

HOPE är ett initiativ som syftar till att accelerera utveckling för unga tillväxtföretag inom tryckt, organisk och biobaserad elektronik. HOPE är ett samverkansprojekt mellan Norrköping Science Park, Printed Eelctronics Arena, LiU och RISE.

IoT World är en regional community inom Linköping Science Park som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade parter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter. Målsättningen med IoT World är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap i en öppen community för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Linköping