.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Introduktion till Öppen Programvara - Transparens, innovation och kostnadsbesparingar (Online)

6 okt 2020, 10:00–12:00 | Arrangör: JobTech Dev (Arbetsförmedlingen) , TrafikLab (Samtrafiken)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

På vilket sätt hänger satsning på öppen programvara ihop med de satsningar som görs avseende öppna data? Vad finns att tjäna på en samverkan kring utvecklingen av öppen programvara? Hur kan myndigheter och kommuner gå praktiskt till väga?

Under denna workshop försöker vi besvara och diskutera dessa frågor med hjälp av inblickar från en rad intressanta talare. Per Runeson kommer ge en introduktion till öppen källkod och samspelet med öppna data.

Daniel Melin med bred erfarenhet av öppen källkod kommer att prata om myter och missförstånd kring öppen källkod. Göran Westerlund från Alingsås kommun kommer ge ett konkret exempel från utveckling och upphandling av en öppen skolplattform.

Dimitrij Aleshkov från Helsingborgs Stad kommer prata kring nyutveckling och engagemang i befintliga öppna källkodsprojekt.

Per Runeson (Lunds universitet), Daniel Melin (Skatteverket), Göran Westerlund (Alingsås kommun), Dimitrij Aleshkov (Helsingborgs Stad).

 

Agenda

Inledning till dagens workshop - Maria Dalhage (Arbetsförmedlingen) -10 min
Introduktion till öppen programvara och samspelet med öppna data - Per Runeson (Lunds universitet) - 15 min
Myter och missförstånd kring öppen källkod - Daniel Melin - 20 min
Exempel: Skolportaler - Göran Westerlund (Alingsås kommun) - 15 min
Utveckling och samarbete kring öppen programvara - Dimitrij Aleshkov (Helsingborgs Stad) - 20 min
Diskussion i grupper - 20 min

Frågeställning: Presentera en utmaning du står inför i din verksamhet när det gäller öppen källkod:

Något tekniskt?
Ledning (governance)?
Licenser eller annat juridiskt?
Integritetsfrågor?
Gemensamma reflektioner - 20 min

 

Om meetup-serien

Meetup-serien handlar om hur myndigheter öppet kan samverka, samskapa och kunskapsdela kring sin öppna data tillsammans med både offentliga och privata aktörer. Vi pratar även om hur utveckling av relaterad öppen programvara och standarder kan skapa synergieffekter och driva på innovationen baserat på datan. Meetupsen kommer hålla ett virtuellt workshop-format där vi kunskapsdelar genom presentationer varvat med diskussioner. Vårt mål är att hålla en praktisk tyngdpunkt och hjälpa och inspirera myndigheter i hur de kan ta nästa steg för att öka påverkan och driva på nyttiggörandet av deras öppna data.

 

Notera:
Ett mejl med en anslutningslänk till mötet (som sker via zoom) kommer att skickas till dig som deltagare några dagar före eventet.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.