.FILE 2G 3G 4G 5G

Presentation på Goto 10 i Stockholm och online

En folkrörelses betydelse för välstånd i en turbulent omgivning och dagens internet

22 feb 2023, 18:00–20:30 | Arrangör: Westmere Access & Communication AB

Aktiespararnas Förbundsordförande Per Westerberg kommer till Hammarby Sjöstad för att berätta för Aktiespararnas medlemmar samt övriga intresserade kring Aktiespararnas betydelse för välstånd i en turbulent omgivning.

Per Westerberg har varit näringsminister, statsråd och chef för näringslivsdepartementet och även riksdagens Talman. Han har varit ordförande i riksdagsstyrelsen, ordförande i riksdagens krigsdelegation, näringslivsbakgrund från Scania, SAAB personbilsdivisionen och familjeföretag. Per har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är just nu Aktiespararnas Förbundsordförande sedan 2017.

Internet och ökad digitalisering driver ökad öppenhet men är det så att vi idag går mot protektionism eller står ökad globalisering fortsatt stark? Per kommer att fördjupa sig i det komplexa och ofta flyktiga politiska landskapet och undersöka viktiga händelser och trender som formar den globala scenen med bl.a. internet och digitalisering. Han kommer att tillhandahålla en nyanserad analys av de ekonomiska krafterna som spelar, och lyfta fram de viktigaste drivkrafterna för tillväxt, hållbarhet och andra utmaningar som länder runt om i världen står inför.

Sammantaget lovar detta seminarium att bli ett engagerande och tankeväckande evenemang, som erbjuder värdefulla insikter och perspektiv på den aktuella världssituationen. Oavsett om du är en erfaren investerare eller helt enkelt intresserad av att hålla dig informerad om tillståndet i världen, kommer detta seminarium säkert att vara av intresse.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.