.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Stockholm

Inställt: INSTÄLLT - Inspirationsföreläsning om Business behavior!

17 maj 2018, 15:00–15:30 | Arrangör: Relationista AB

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

I en allt mer konkurrensutsatt och digitaliserad omvärld är det affärsmässiga uppförandet i de mellanmänskliga relationerna något som verkligen kan särskilja organisationer och medarbetare åt. Låter det intressant, kom då till Goto 10 för lära dig mer.

Vad är business behavior och på vilket sätt påverkar det, egentligen?
I föreläsningen pratar Annmarie om vikten av medvetenhet kring organisationens affärsmässiga identitet, det egna personliga professionella ryktet och
hur viktiga allas våra roller är i förhållande till den totala upplevelsen.

Ambitionen med föreläsningen är att inspirera åhörarna, att kunna bidra till kunskaper, insikter och igenkänning samt en vilja till utveckling inom business behavior.

Annmarie Palm är Kommunikationsstrateg på företaget Relationista.

Relationista utvecklar och kvalitetssäkrar di tt företags affärsrelationer genom föreläsningar och workshops på temat Business behavior plus djupintervjuer med dina kunder/marknad/omvärld

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm