.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10 i Linköping

Innovation kan övervinna kommunikationsbarriärer inom kvinnosjukvården

8 mar 2023, 12:00–13:00 | Arrangör: Worldish

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Digital innovation kan övervinna kommunikationsbarriärer inom kvinnosjukvården – hur kan de positiva erfarenheterna bli till nytta för hela hälso- och sjukvården?

God kommunikation mellan patient och vårdgivare är en nödvändighet men inte en självklarhet. Kvinnosjukvården och kvinnohälsovården är förebilder för hur man adresserar utmaningen att säkerställa kvinnans integritet och vårdens kvalitet, när medicinskt kvalificerad tolkning oftast inte finns tillgänglig. De grundläggande behoven av god kommunikation kan tillgodoses genom en digital kommunikationsassistent som är väl etablerad inom kvinnosjukvården och kvinnohälsovården, och med målsättningen att vården ska bli helt rätt från början. Säkerställd kvalitet för vården minskar patientens lidande och minskar samhällets kostnader för kvalitetsbrister, samtidigt som de direkta kostnaderna för tolkning minskar. Hela den svenska hälso- och sjukvården har i princip samma utmaning och många efterfrågar lösningar – hur kan man gå vidare? Den här frågan och mycket mer ska du få svar på under detta mycket spännande webinar!

Talare

 Patrik Sundström, Chief Digital Officer på Sveriges Kommuner och Regioner

Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig för digitalisering på Vårdföretagarna

Anna-Karin Ringqvist, Verksamhetsutvecklare på Kvinnokliniken Sahlgrenska, Västra Götalandsregionen

Katri Nieminen, Verksamhetschef på Kvinnokliniken Vrinnevisjukhuset Norrköping, Region Östergötland

Peter Daneryd (moderator), medicinsk rådgivare på Worldish

Kontakt

Naveen Sasidharan, COO and Co-founder of Worldish

naveen@worldish.se

Om arrangören

Worldish är ett Linköpingbaserat IT-företag som har utvecklat en innovativ digital kommunikationsassistent inom hälso- och sjukvården, Helen, som bryter språkbarriärer och tillåter patienter och vårdpersonal att kommunicera problemfritt. Till skillnad mot andra översättningstjänster arbetar Worldish mer smalt och specificerat för att generera en felfri kommunikation. På så sätt blir kommunikationen mer effektiv och ändamålsenlig vilket i sin tur skapar trygghet och förbättrar vårdkvalitén för den enskilda individen. Läs mer på Worldish hemsida.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Linköping