.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Malmö

Innovation inom offentlig sektor

10 feb 2023, 09:00–10:45 | Arrangör: Hörby kommun, Sektor Omtanke

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Sektor Omtanke, Hörby kommun berättar om innovation inom offentlig sektor, digitalisering och att utveckla innovativa lösningar för framtiden. Dessutom får du möjlighet att själv bidra med lösningar till verkliga, viktiga utmaningar!

Tror du att du har lösningen på hur vi tillsammans med våra kommuninvånare skapar framtidens välfärd?

Tror du att du har en bra idé som skulle frigöra våra personella resurser så att vi kan lägga mer tid på de moment där vi är helt oersättliga?

Om eventet

I detta event kommer vi berätta hur vi inom Äldreomsorgen och Socialtjänsten i Hörby kommun har arbetat med innovation, hur vi implementerat nya arbetssätt och digitala verktyg samt hur vi tänker kring framtida utmaningar.

Vi kommer berätta mer om de utmaningar som vi, gemensamt med många andra kommuner, står inför idag. För exempel ska färre resurser ska räcka till allt fler äldre, vi har nya och förändrade målgrupper inom socialtjänsten vilket medför att vi behöver hitta nya arbetssätt parallellt som vi ägnar mycket tid åt administration. Vi behöver kreativa lösningar för att ta oss an dessa utmaningar.

Varför håller vi detta på Goto 10?

Detta event hålls i samband med en av våra chefsdagar, med syfte att utveckla vår innovations- och digitaliseringsstrategi. Genom detta öppna event där vi delar hur vi arbetar och utmaningar vi står inför vill vi främja samarbete, öppenhet och bjuda in till nya perspektiv. Vi tror att öppenhet leder till ökad innovation – inom både privat och offentlig sektor, samt samarbeten däremellan. Vi hoppas inspirera fler att öppna upp och dela hur de arbetar, vilka utmaningar de står inför, så att vi kan få ännu fler samarbeten och perspektiv som kan lösa några av samhällets svåraste och viktigaste problem.

Agenda

09.00 - 09.05 Introduktion
09.05 - 09.45 Hörbys utvecklingsresa – Presentation och diskussion
09.45 - 10.00 Paus / Fika
10.00 - 10.45 Utmaningar framåt samt utrymme för input, gemensam reflektion och diskussion

Vem borde delta?

Du borde delta om du:

  • Arbetar med innovation eller digitalisering inom en kommun
  • Arbetar med sociala frågor som kräver förändringsarbete på kommunal nivå
  • Är en privatperson som är nyfiken på det arbetet inom kommuner och hur du kan påverka på individnivå
  • Är eller vill bli en entreprenör som löser verkliga samhällsproblem och vill veta vilka utmaningar kommuner står inför
  • Jobbar med politik och vill få insikt i arbetet och utmaningarna inom vår kommun

Anmäl dig nu för att delta! På plats i Malmö eller online.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö