.FILE 2G 3G 4G 5G

Workshop på Goto 10 i Malmö och online

Innovation inom offentlig sektor

10 feb 2023, 09:00–10:30 | Arrangör: Hörby kommun, Sektor Omtanke

Sektor Omtanke, Hörby kommun berättar om innovation inom offentlig sektor, digitalisering och att utveckla innovativa lösningar för framtiden. Dessutom får du möjlighet att själv bidra med lösningar till verkliga, viktiga utmaningar!

Tror du att du har lösningen på hur vi tillsammans med våra kommuninvånare skapar framtidens välfärd?

Tror du att du har en bra idé som skulle frigöra våra personella resurser så att vi kan lägga mer tid på de moment där vi är helt oersättliga?

Om eventet

I detta event kommer vi berätta hur vi inom Äldreomsorgen och Socialtjänsten i Hörby kommun har arbetat med innovation, hur vi implementerat nya arbetssätt och digitala verktyg samt hur vi tänker kring framtida utmaningar.

Vi kommer berätta mer om de utmaningar som vi, gemensamt med många andra kommuner, står inför idag. För exempel ska färre resurser ska räcka till allt fler äldre, vi har nya och förändrade målgrupper inom socialtjänsten vilket medför att vi behöver hitta nya arbetssätt parallellt som vi ägnar mycket tid åt administration. Vi behöver kreativa lösningar för att ta oss an dessa utmaningar.

Fullständigt program släpps snart...

Tävling – var med och gör skillnad!

I slutet av eventet kommer vi att utlysa en tävling för att lösa ett av de problem som både vår och andra kommuner står inför. Mer information om detta kommer vid senare tillfälle.

Varför håller vi detta på Goto 10?

Detta event hålls i samband med en av våra chefsdagar, med syfte att utveckla vår innovations- och digitaliseringsstrategi. Genom detta öppna event där vi delar hur vi arbetar och utmaningar vi står inför vill vi främja samarbete, öppenhet och bjuda in till nya perspektiv. Vi tror att öppenhet leder till ökad innovation – inom både privat och offentlig sektor, samt samarbeten däremellan. Vi hoppas inspirera fler att öppna upp och dela hur de arbetar, vilka utmaningar de står inför, så att vi kan få ännu fler samarbeten och perspektiv som kan lösa några av samhällets svåraste och viktigaste problem.

Vem borde delta?

Du borde delta om du:

 • Arbetar med innovation eller digitalisering inom en kommun
 • Arbetar med sociala frågor som kräver förändringsarbete på kommunal nivå
 • Är en privatperson som är nyfiken på det arbetet inom kommuner och hur du kan påverka på individnivå
 • Är eller vill bli en entreprenör som löser verkliga samhällsproblem och vill veta vilka utmaningar kommuner står inför
 • Jobbar med politik och vill få insikt i arbetet och utmaningarna inom vår kommun

Anmäl dig nu för att delta! På plats i Malmö eller online.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö

 • 10 feb 2023, 09:00–10:30
 • Gradängen
  Slagthuset, Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö
 • Möjlighet att delta online
 • Svenska