.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Stockholm

Hur påverkar AI ditt liv?

16 okt 2019, 15:00–17:00 | Arrangör: RISE

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Teknikutvecklingen inom artificiell intelligens (AI) samlar allt större investeringar världen över. I Sverige leder RISE framtagandet av en nationell handlingsplan. Är du intresserad av hur AI påverkar ditt liv, kom till Goto 10 och var med.

Foto: RiSE

Teknikutvecklingen inom artificiell intelligens (AI) samlar allt större investeringar världen över. I Sverige leder RISE framtagandet av en nationell handlingsplan. Arbetet leds i en process över landet där vi samlar upp pågående arbete inom AI och lyfter fram behov av satsningar så att fler kan använda datadriven teknik. Vi kommer att presentera materialet för regeringen och flera andra viktiga aktörer i slutet av året och tillsammans så kommer vi att kunna nå visionen om att Sverige ska bli ledande på att använda de digitala möjligheterna för att skapa ett hållbart samhälle.

Vi, som har uppgiften att ta fram underlag för gruppen Allmänhet och samhälle, vill träffa dig, som bor och verkar i Sverige, för att höra hur du ser på AI och hur AI kan komma att påverka dig och ditt liv.

  • 16 okt 2019, 15:00–17:00
  • Svenska
  • Arrangör: RISE

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm