.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Så jobbar offentlig sektor med open source

20 apr 2022, 10:30–11:30 | Arrangör: NOSAD och FOSS-north

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Hur jobbar Offentlig verksamhet med Open Source? Detta eventet arrangeras av NOSAD som en del av Foss North Community Days.

Både för delaktighet och samskapande är open source en viktig digital resurs, inte minst när det kommer till datadriven utveckling och innovation. Myndigheters bakomliggande IT-miljö utgörs idag till största del open source-komponenter, ändå är det först nu som vi myndigheter strategiskt börjar planera och implementera open source i våra verksamheter. Under en timme kommer vi att presentera vilka strategiska satsningar som görs och vilket stöd som finns nu. Träffa DIGG, eSAM, Arbetsförmedlingen och Rise som berättar om vad de gör inom detta område. Delta också i diskussionen om hur vi kan undvika inlåsningseffekter och vilka incitament det finns hos leverantörer att jobba mer öppet.

  • Introduktion till nätverket NOSAD samt varför DIGG har skapat ett Kompetensområde för öppen källkod | Maria Dalhage (DIGG)
  • eSAMs Råd för delning och användning av Öppen källkod. | Hakim Sjöström (SCB), Mikael Österlund (eSAM-Kansliet)
  • Paneldiskussion och frågor | Jonas Södergren (Arbetsförmedlingen), Johan Linåker (Rise), Hakim Sjöström (SCB)

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online