.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10 i Malmö

Hur kan vi använda digitala verktyg för inkludering av nyanlända med funktionsnedsättningar?

22 sep 2022, 10:30–12:00 | Arrangör: SwIdeas AB

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Hur kan integrationsrådgivare och SFI pedagoger använda digital teknik för mer inkluderande program för nyanlända med funktionsnedsättningar? Välkommen till ett seminarium om resultaten av projektet "Digitala Praxis för Inkluderande Program" som SwIdeas arbetar med, följt av ett rundabord-samtal.

Hur kan integrationsrådgivare och SFI pedagoger använda digital teknik för mer inkluderande program för nyanlända med funktionsnedsättningar? SwIdeas kommer att presentera projektet "Digitala Praxis för Inkluderande Program" och de resultat som har tagits fram inom projektet, som handlar om hur man kan använda digitala verktyg inom språklärning och integrationsrådgivning för nyanlända med funktionsnedsättningar. Ett rundabordsamtal hålls därefter med experter inom området digital teknik, språkundervisning och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Mål med eventet
Målet med detta eventet är att sprida kunskap om digitala verktyg och hur de kan användas inom utbildining och integragtionsprogram på ett inkluderande sätt.

Vem bör delta?
Målgruppen är SFI lärare, pedagoger, integrationsrådgivare, representanter från civilsamhället, och andra som jobbar inom området nyanlända med funktionsnedsättningar.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö