.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous workshop at Goto 10 in Stockholm

Hur fungerar ett självorganiserande team i praktiken?

31 okt 2017, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Nätverket Teal For Teal Sverige tar nästa steg mot att utforska teal. Vi erbjuder dig nu en möjlighet att delta i en experimentell workshop där vi tillsammans provar hur ett teal-team kan fungera.

Intresse för och fascination över teal-organisationer växer. Här i Sverige bör vi ha goda förutsättningar för att inte bara anamma utan även utveckla teal. Vi har lång tradition av delaktighet och medbestämmande, lång erfarenhet av demokratiskt ledarskap både inom offentliga och privata verksamheter, välutvecklad känsla av gemensamt ansvar, stor enskilt närvaro i samtalet i det offentliga rummet. Samtidigt ställs verksamheter inför höga förväntningar på att vara flexibla, snabba i omställningar, kunniga, kundvänliga. Parallellt ökar medarbetarnas behov av att få kontroll över sitt eget arbete.

Teal är den högsta organiseringsform som människan har utvecklat, hittills. Den har hög igenkänningsfaktor i betydelsen att människor ser i teal en del av svaret på deras sökande efter meningsfull och hållbar tillvaro, här i betydelsen meningsfullt arbete.

Styrkan i teal organisering är en, nästan extrem, tydlighet i syfte och värderingar, att alla känner starkt engagemang tack vare  gemensamt utövat ansvar, helhetssyn, struktur och frihet samtidigt.

Grunden i teal-organisering är transparens, decentraliserat beslutsfattande, självgående (självorganiserande) team med fullt ansvar för uppgift, resultat och kundrelationer, hög grad av gruppmognad, ledare som är lika engagerade som medarbetare och att organisationen är flexibel, den förändras i takt med förändringar i dess omgivning.

Ibland uppfattas teal som ett sätt att ha chefs-/ledarlösa organisationer. Det stämmer inte. Teal organisationer har ledning men den fungerar annorlunda än i verksamheter som använder traditionell organisering.

En av ofta förekommande frågor är hur ett team i en teal-organisation fungerar i praktiken? Det är lätt att förstå när man läser beskrivningar av existerande teal-organisationer men det finns inte så många tillfällen att prova sig själv som medlem i teal-team.

Vi vill nu tillsammans med dig och andra deltagare prova på att agera som teal-team.

Under workshopen delar vi in oss i grupper som ska lösa en uppgift genom att använda sig av några av principerna för beslutsfattande inom ramen för självgående team. Några dagar innan workshopen kommer du att få mail med information om teal-team principerna, så även du som inte är så bekant med dem kan känna dig trygg.

Workshopen leds av Grazyna van de Voorde, seniorkonsult och erfaren facilitator inom ledarskaps- och teamutveckling med specialitet självgående team. Mer info om Grazyna finns på hennes LinkedIn profil https://www.linkedin.com/in/grazyna-van-de-voorde-7159b012/

Kort info om teal hittar du på http://www.tealforteal.se/

Frågor besvaras av Grazyna gm mail: teal@voorde.com

Agenda

17.30-17.45 – Meet & Greet

17.45-18.30 – Workshop del 1

18.30-19.00 – Paus med något att äta och dricka

19.00-20.00 – Workshop del 2

Vi ser fram emot en spännande, och rolig, workshop där alla deltagare är lika viktiga för vad vi får fram.

Väl mött!

  • 31 okt 2017, 17:30–20:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm