.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Hur är det att växa upp med internet?

21 maj 2021, 11:30–12:30 | Arrangör: Goto 10

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Vuxna diskuterar ofta hur internet påverkat barns uppväxt, men vad tycker barnen själva? Hör ungdomarnas perspektiv i detta samtal mellan två ungdomar och en vuxen expert.

Ett spännande samtal mellan Internetstiftelsens expert på skola och digitala lektioner, Kristina Alexandersson, och ungdomarna Nea Ney och Sofia Bohman. De kommer diskutera frågan: hur är det egentligen för ungdomar att växa upp med internet? 

Frågor som kommer tas upp under konversationen är bland annat:

  • När och hur använder unga internet & sociala medier?
  • Hur ska vuxna prata med barn och ungdomar om internet?
  • Olika internettjänster, kultur och allt som kan och händer på internet
  • Vad borde vuxna i skolan och föräldrar tänka på?
  • Hur kan vuxna lära unga att bli säkra på nätet och säkra användare av digitala tjänster och verktyg?

Kort och gott, välkomna till ett samtal med unga där du kommer du få en unik inblick i hur det är att vara ung och växa upp med internet, och hur du som vuxen kan hjälpa till!

Konversationen kommer pågå i 30 minuter, följt av 15 minuter med frågor från publiken.

Nea Ney, Sofia Bohman och Kristina Alexanderson

Varför hålls detta event på Goto 10?

Vi, Sofia Bohman och Nea Ney, har dragit igång en eventserie på Goto 10 som vi kallar för “Ungdomars internet”. Vi tycker att det saknas samtal om hur internet ser ut för unga idag och vill visa hur man som föräldrar kan prata med sina barn om nätet och vad som händer där. Då vi själva är uppvuxna med internet som en stor del av våra liv, vet vi också att just kommunikationen mellan barn och föräldrar om internet kan vara känslig.

För att hjälpa till att minska brott och trauma från internet är första steget att bli utbildad och känna till både det positiva och det negativa. Men den här serien inte bara till för föräldrar utan även ungdomarna själva. Vår förhoppning är att all kunskap ska leda till ett säkrare internet!

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.