.FILE 2G 3G 4G 5G

Seminar at Goto 10 in Malmö

How to protect sensitive data with Symfony Secrets

12 jun 2024, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café , Malmö Symphony Fans

The event has already started.

We should not keep sensitive data (like credentials and access tokens) in the code. Symfony provides a tool to secure such data and do not lost in the comfort of use - secrets.

In the talk, we will see how to introduce this tool into the project:

  • how to prepare the project for secrets usage?
  • how to encrypt and use the data?
  • how to store and deliver to production the private key for decryption?

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö